Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar děkana FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz   475 284 711MO - 211děkan fakulty
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar děkana FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz 47528 4808 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4712
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Petr Jíra Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D. zbynek.sperat@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Danuše Strnadová danuse.strnadova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Bc. Pavlína Šimečková pavlina.simeckova@ujep.cz 47528 4712 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Sekretariát děkana FSE
Mgr. Kateřina Vyhnánková katerina.vyhnankova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar tajemníka FSE
Ing. Dagmar Kubišová dagmar.kubisova@ujep.cz 47528 4715 MO - 215
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Ekonomický referát FSE
Tereza Svobodová tereza.svobodova@ujep.cz 47528 4707
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Romana Havlová romana.havlova@ujep.cz 47528 4608 MO - 108
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Mgr. Lenka Petláková lenka.petlakova@ujep.cz 47528 4608 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Alena Podlesná alena.podlesna@ujep.cz 47528 4603 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Vladislava Vitáková vladislava.vitakova@ujep.cz 47528 4603 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro studium FSE
Ing. Miroslav Kopáček miroslav.kopacek@ujep.cz 47528 4912 MO - 412
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro studium
Ing. Lenka Dvořáčková lenka.dvorackova@ujep.cz 47528 4716
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technické podpory FSE
Bc. Radovan Loder radovan.loder@ujep.cz 47528 4810 606646513MO - 310
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Hana Jakubcová  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Zuzana Krudencová  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Marie Kuglerová  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Lenka Rambousková lenka.rambouskova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Miroslava Šestáková  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Natálie Šlajchrtová natalie.slajchrtova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Oddělení technických služeb
Oleg Štirbl oleg.stirbl@ujep.cz 47528 4602 724031417MO - 102
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
Ing. Lucie Povolná Ph.D. lucie.povolna@ujep.cz 47528 4725 MO - 225
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vědu FSE
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D. jan.slavik@ujep.cz 47528 4714
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vědu FSE
Mgr. Bc. Miroslava Huaytalla Suarez miroslava.huaytalla-suarez@ujep.cz 47528 4717 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vědu FSE
Mgr. Barbora Kamarýtová barbora.kamarytova@ujep.cz 47528 4717 MO - 217Referát pro vědu a výzkum
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Centrum výzkumu FSE
Ing. Eliška Štádlerová DiS. eliska.stadlerova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D. ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz 47528 3122 HO - 216
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Jan Brůha Ph.D. jan.bruha@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Květoslava Čavdarová kvetoslava.cavdarova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Michael Fanta michael.fanta@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Marek Hekrle marek.hekrle@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Lenka Hyklová lenka.hyklova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Julius Janáček julius.janacek@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Jan Jolič jan.jolic@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Mgr. Radomíra Jordová radomira.jordova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Bc. Barbora Kloubková barbora.kloubkova@ujep.cz barbora.kloubkova@gmail.com 47528 4709 776 708 557MO - 209organizační a finanční manažerka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Jan Macháč Ph.D. jan.machac@ujep.cz 47528 4725
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Eliška Nacházelová eliska.nachazelova@ujep.cz   MO - 230
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Libor Pacovský libor.pacovsky@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Pavel Peterka pavel.peterka@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Aleš Rod Ph.D. ales.rod@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 6763 CPTO - 432
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
PhDr. Radek Soběhart Ph.D. radek.sobehart@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Mgr. Ladislav Sobotka  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
prof. PhDr. František Stellner Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Bc. Patrik Šimůnek  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Martin Špaček PhD. martin.spacek@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. MgA. Radek Timoftej  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
PhDr. Jan Vávra Ph.D. jan.vavra@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Bc. Lucie Vávrová lucie.svobodova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Marek Vokoun Ph.D. marek.vokoun@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
RNDr. Martina Vrbová Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
IEEP FSE
Ing. Vojtěch Zíka vojtech.zika@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D. jitka.lastovkova@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Ježková jitka.jezkova@ujep.cz 47528 4718 +420775605083MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Sylvie Blaschke Kotíková Ph.D. sylvie.blaschke@ujep.cz 47528 4730
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Jan Brabec jan.brabec@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D. hana.bruhova-foltynova@ujep.cz   MO - 230Akademický pracovník
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Lenka Dubová lenka.dubova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Eva Fuchsová Ph.D. eva.fuchsova@ujep.cz 47528 4727 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Marek Hekrle marek.hekrle@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Dagmar Hodanová dagmar.hodanova@ujep.cz 47528 4728 MO - 228
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Michaela Jánská PhD. michaela.janska@ujep.cz 47528 4722 MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
prof. Ing. Jiřina Jílková CSc. jirina.jilkova@ujep.cz 47528 4722
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Vojtěch Kotrba Ph.D. vojtech.kotrba@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D. katerina.kovarova@ujep.cz 47528 4729
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Jan Macháč Ph.D. jan.machac@ujep.cz 47528 4725 +420737366623MO - MO225
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Libor Měsíček Ph.D. l.mesicek@ujep.cz 47528 4725 MO - 225
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D. pavol.minarik@ujep.cz 47528 4726 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
PhDr. Alice Reissová Ph.D. alice.reissova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
PhDr. Alice Reissová Ph.D. alice.reissova@ujep.cz 47528 4729 MO - 229
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Václav Rybáček Ph.D. vaclav.rybacek@czso.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Tomáš Siviček PhD. tomas.sivicek@ujep.cz 47528 4726 MO - 226
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
prof. Josef Šíma Ph.D.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Daniel Šťastný Ph.D. daniel.stastny@ujep.cz   +420604960329MO - 217
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Silvester van Koten Ph.D. silvester.vankoten@ujep.cz slvstr@gmail.com  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
doc. Ing. Eliška Vejchodská Ph.D. eliska.vejchodska@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Marek Vokoun Ph.D. marek.vokoun@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie a managementu
Ing. Alena Zábranská Ph.D. alena.zabranska@ujep.cz 47528 4730 MO - 302
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
JUDr. Petr Černý Ph.D. petr.cerny@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
doc. PhDr. Václav Houžvička Ph.D. vaclav.houzvicka@ujep.cz 47528 4613 MO - 113docent, vedoucí Katedry práva a politologie
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
doc. JUDr. Pavel Mates CSc. pavel.mates@ujep.cz 47528 4613 MO - 113
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
Mgr. Karel Šemík karel.semik@ujep.cz 47528 4613 608232581MO - 113
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra práva a politologie
Mgr. Jan Tichý jan.tichy@ujep.cz   MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Jana Šimsová Ph.D. jana.simsova@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Ing. Tomáš Šperk tomas.sperk@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
Hana Zdarská hana.zdarska@ujep.cz 47528 4802 MO - 302sekretářka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky
doc. RNDr. Marta Žambochová Ph.D. marta.zambochova@ujep.cz 47528 4807 MO - 308
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Miroslav Barták Ph.D. miroslav.bartak@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Kateřina Bernardová katerina.bernardova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Peter Brnula Ph.D. peter.brnula@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Michaela Hiekischová Ph.D. Michaela.Hiekischova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D. jan.hrubes@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc. pavel.kuchar@ujep.cz kuchar1425@gmail.com 47528 3889 702200473MN - 209
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Alexandra Petrů alexandra.petru@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Ing. Dita Štyvarová dita.styvarova@ujep.cz 47528 3883 776080558MN - 208odborná asistentka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Pavla Tefelnerová Pavla.Tefelnerova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D. ladislav.vaska@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Vašat Ph.D. jan.vasat@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Hana Vašíčková hana.vasickova@ujep.cz 47528 3883 MN - 208
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Kateřina Felixová Ph.D. katerina.felixova@ujep.cz 47528 4703 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Lucie Kopáčková lucie.kopackova@ujep.cz 47528 4701 MO - 201
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Romana Košvancová romana.kosvancova@ujep.cz 47528 4705 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D. alena.maaytova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Pavlína Mazancová pavlina.mazancova@ujep.cz 47528 4701 MO - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Jana Meluzínová Ph.D. jana.meluzinova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Michal Struk Ph.D. Michal.Struk@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Slavomíra Svátková CSc. slavomira.svatkova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Jiří Uhman MBA jiri.uhman@ujep.cz 47528 4719 MO - 203
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Jaroslav Izavčuk jaroslav.izavcuk@ujep.cz 47528 4917 MO - 417odborný asistent
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D. vratislava.postlova@ujep.cz 47528 4918 MO - 418
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Michala Rusňáková michala.rusnakova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D. katerina.smejkalova@ujep.cz 47528 4918 MO - 418
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Hana Suchánková Ph.D. hana.suchankova@ujep.cz 47528 4916 MO - 416
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D. belling@email.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Petra Havránková petra.havrankova@ujep.cz 47528 4915 MO - 415
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Petr Hlaváček Ph.D. petr.hlavacek@ujep.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Miroslav Kopáček miroslav.kopacek@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz 47528 4711 MO - 211
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Jiří Louda Ph.D. jiri.louda@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
RNDr. Václav Novák Ph.D. vaclav.novak@ujep.cz 47528 4913 MO - 413
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Petra Olšová Ph.D. petra.olsova@ujep.cz 47528 4914 MO - 414
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
RNDr. Bc. Šárka Palcrová sarka.palcrova@ujep.cz 47528 4709 MO - 209
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D. lenka.slavikova@ujep.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Tomáš Sýkora tomas.sykora@ujep.cz 47528 4919
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar děkana FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 284 711
Místnost: MO-211
Poznámka: děkan fakulty
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar děkana FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon: 47528 4808
Místnost: MO-308
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Mgr. Petr Jíra Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
Telefon:  
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: zbynek.sperat@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Danuše Strnadová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: danuse.strnadova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Pavlína Šimečková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: pavlina.simeckova@ujep.cz
Telefon: 47528 4712
Místnost: MO-
Mgr. Kateřina Vyhnánková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Sekretariát děkana FSE
e-mail: katerina.vyhnankova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Dagmar Kubišová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar tajemníka FSE
e-mail: dagmar.kubisova@ujep.cz
Telefon: 47528 4715
Místnost: MO-215
Tereza Svobodová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Ekonomický referát FSE
e-mail: tereza.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 4707
Romana Havlová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: romana.havlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4608
Místnost: MO-108
Mgr. Lenka Petláková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4608
Místnost: MO-
Alena Podlesná
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: alena.podlesna@ujep.cz
Telefon: 47528 4603
Místnost: MO-
Vladislava Vitáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4603
Místnost: MO-
Ing. Miroslav Kopáček
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro studium FSE
e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4912
Místnost: MO-412
Ing. Lenka Dvořáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro studium
e-mail: lenka.dvorackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4716
Bc. Radovan Loder
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technické podpory FSE
e-mail: radovan.loder@ujep.cz
Telefon: 47528 4810
Další telefon: 606646513
Místnost: MO-310
Hana Jakubcová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Zuzana Krudencová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Marie Kuglerová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Lenka Rambousková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: lenka.rambouskova@ujep.cz
Telefon:  
Miroslava Šestáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
Telefon:  
Natálie Šlajchrtová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: natalie.slajchrtova@ujep.cz
Telefon:  
Oleg Štirbl
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Oddělení technických služeb
e-mail: oleg.stirbl@ujep.cz
Telefon: 47528 4602
Další telefon: 724031417
Místnost: MO-102
Ing. Lucie Povolná Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
e-mail: lucie.povolna@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Místnost: MO-225
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vědu FSE
e-mail: jan.slavik@ujep.cz
Telefon: 47528 4714
Mgr. Bc. Miroslava Huaytalla Suarez
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vědu FSE
e-mail: miroslava.huaytalla-suarez@ujep.cz
Telefon: 47528 4717
Místnost: MO-
Mgr. Barbora Kamarýtová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vědu FSE
e-mail: barbora.kamarytova@ujep.cz
Telefon: 47528 4717
Místnost: MO-217
Poznámka: Referát pro vědu a výzkum
Ing. Eliška Štádlerová DiS.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Centrum výzkumu FSE
e-mail: eliska.stadlerova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3122
Místnost: HO-216
Ing. Jan Brůha Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: jan.bruha@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Květoslava Čavdarová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: kvetoslava.cavdarova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Michael Fanta
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: michael.fanta@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Marek Hekrle
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: marek.hekrle@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Hyklová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: lenka.hyklova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Julius Janáček
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: julius.janacek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jan Jolič
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: jan.jolic@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Radomíra Jordová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: radomira.jordova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Barbora Kloubková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: barbora.kloubkova@ujep.cz
Další e-mail: barbora.kloubkova@gmail.com
Telefon: 47528 4709
Další telefon: 776 708 557
Místnost: MO-209
Poznámka: organizační a finanční manažerka
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jan Macháč Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: jan.machac@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Ing. Eliška Nacházelová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: eliska.nachazelova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-230
Ing. Libor Pacovský
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: libor.pacovsky@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavel Peterka
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: pavel.peterka@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Aleš Rod Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: ales.rod@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 6763
Místnost: CPTO-432
PhDr. Radek Soběhart Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: radek.sobehart@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ladislav Sobotka
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
Telefon:  
prof. PhDr. František Stellner Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
Telefon:  
Bc. Patrik Šimůnek
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
Telefon:  
Ing. Martin Špaček PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: martin.spacek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. MgA. Radek Timoftej
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
Telefon:  
PhDr. Jan Vávra Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: jan.vavra@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Lucie Vávrová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: lucie.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Marek Vokoun Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: marek.vokoun@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Martina Vrbová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
Telefon:  
Ing. Vojtěch Zíka
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - IEEP FSE
e-mail: vojtech.zika@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.lastovkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Mgr. Jitka Ježková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.jezkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4718
Další telefon: +420775605083
Místnost: MO-
Ing. Sylvie Blaschke Kotíková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: sylvie.blaschke@ujep.cz
Telefon: 47528 4730
Ing. Jan Brabec
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: jan.brabec@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: hana.bruhova-foltynova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-230
Poznámka: Akademický pracovník
Ing. Lenka Dubová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: lenka.dubova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Eva Fuchsová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: eva.fuchsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4727
Místnost: MO-226
Ing. Marek Hekrle
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: marek.hekrle@ujep.cz
Telefon:  
Dagmar Hodanová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: dagmar.hodanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4728
Místnost: MO-228
Ing. Michaela Jánská PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: michaela.janska@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
prof. Ing. Jiřina Jílková CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: jirina.jilkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Ing. Vojtěch Kotrba Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: vojtech.kotrba@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: katerina.kovarova@ujep.cz
Telefon: 47528 4729
Ing. Jan Macháč Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: jan.machac@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Další telefon: +420737366623
Místnost: MO-MO225
Ing. Libor Měsíček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: l.mesicek@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Místnost: MO-225
Mgr. Ing. Pavol Minárik Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: pavol.minarik@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-
PhDr. Alice Reissová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: alice.reissova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Alice Reissová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: alice.reissova@ujep.cz
Telefon: 47528 4729
Místnost: MO-229
doc. Ing. Václav Rybáček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Telefon:  
Ing. Tomáš Siviček PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: tomas.sivicek@ujep.cz
Telefon: 47528 4726
Místnost: MO-226
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
Telefon:  
prof. Josef Šíma Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
Telefon:  
doc. Ing. Daniel Šťastný Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: daniel.stastny@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420604960329
Místnost: MO-217
doc. Silvester van Koten Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: silvester.vankoten@ujep.cz
Další e-mail: slvstr@gmail.com
Telefon:  
doc. Ing. Eliška Vejchodská Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: eliska.vejchodska@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Marek Vokoun Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: marek.vokoun@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Alena Zábranská Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra ekonomie a managementu
e-mail: alena.zabranska@ujep.cz
Telefon: 47528 4730
Místnost: MO-302
JUDr. Petr Černý Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: petr.cerny@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Václav Houžvička Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Místnost: MO-113
Poznámka: docent, vedoucí Katedry práva a politologie
doc. JUDr. Pavel Mates CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: pavel.mates@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Místnost: MO-113
Mgr. Karel Šemík
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: karel.semik@ujep.cz
Telefon: 47528 4613
Další telefon: 608232581
Místnost: MO-113
Mgr. Jan Tichý
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra práva a politologie
e-mail: jan.tichy@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MO-
RNDr. Jana Šimsová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: jana.simsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
Ing. Tomáš Šperk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: tomas.sperk@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
Hana Zdarská
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: hana.zdarska@ujep.cz
Telefon: 47528 4802
Místnost: MO-302
Poznámka: sekretářka
doc. RNDr. Marta Žambochová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra matematiky a informatiky
e-mail: marta.zambochova@ujep.cz
Telefon: 47528 4807
Místnost: MO-308
PhDr. Miroslav Barták Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: miroslav.bartak@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
PhDr. Kateřina Bernardová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: katerina.bernardova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Peter Brnula Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: peter.brnula@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
Telefon:  
PhDr. Michaela Hiekischová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: Michaela.Hiekischova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.hrubes@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz
Další e-mail: kuchar1425@gmail.com
Telefon: 47528 3889
Další telefon: 702200473
Místnost: MN-209
Mgr. Alexandra Petrů
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: alexandra.petru@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Ing. Dita Štyvarová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: dita.styvarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Další telefon: 776080558
Místnost: MN-208
Poznámka: odborná asistentka
Mgr. Pavla Tefelnerová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: Pavla.Tefelnerova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: ladislav.vaska@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Vašat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.vasat@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
Hana Vašíčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: hana.vasickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Místnost: MN-208
Ing. Kateřina Felixová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: katerina.felixova@ujep.cz
Telefon: 47528 4703
Místnost: MO-
Ing. Lucie Kopáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: lucie.kopackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Místnost: MO-201
Romana Košvancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: romana.kosvancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4705
Místnost: MO-
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: alena.maaytova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavlína Mazancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: pavlina.mazancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Místnost: MO-207
Ing. Jana Meluzínová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: jana.meluzinova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Michal Struk Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: Michal.Struk@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Slavomíra Svátková CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: slavomira.svatkova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Uhman MBA
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: jiri.uhman@ujep.cz
Telefon: 47528 4719
Místnost: MO-203
Mgr. Jaroslav Izavčuk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: jaroslav.izavcuk@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Místnost: MO-417
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
Místnost: MO-418
Mgr. Michala Rusňáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: michala.rusnakova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: katerina.smejkalova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
Místnost: MO-418
PhDr. Hana Suchánková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: hana.suchankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4916
Místnost: MO-416
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: belling@email.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Petra Havránková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.havrankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4915
Místnost: MO-415
Ing. Petr Hlaváček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petr.hlavacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Ing. Miroslav Kopáček
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon: 47528 4711
Místnost: MO-211
Ing. Jiří Louda Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Václav Novák Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: vaclav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4913
Místnost: MO-413
Ing. Petra Olšová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.olsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4914
Místnost: MO-414
RNDr. Bc. Šárka Palcrová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: sarka.palcrova@ujep.cz
Telefon: 47528 4709
Místnost: MO-209
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: lenka.slavikova@ujep.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Ing. Tomáš Sýkora
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: tomas.sykora@ujep.cz
Telefon: 47528 4919