Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar děkana FUD
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus pavel.mrkus@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar děkana FUD
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus pavel.mrkus@ujep.cz 47528 5122 FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Jaroslava Červená  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Magdalena Gabčová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
MgA. Kristýna Hájková Kristyna.Hajkova@ujep.cz tyna.hajkova@gmail.com 47528 5131 777 319 926FU - 230sekretariát děkana FUD
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Růžena Kolompárová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
MgA. Adéla Machová Ph.D. adela.machova@ujep.cz 47528 5124 +420601385504FU - 230projektový management FUD
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Eva Mašlárová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Mgr. Eva Mráziková Ph.D. Eva.Mrazikova@ujep.cz 47528 5124 FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Jaroslav Novák jaroslav.novak@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Bc. Štěpán Novák stepan.novak@ujep.cz 47528 5151 724861213FU - 327
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Karin Pospíchalová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Žaneta Slámová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
MgA. Zdeněk Svejkovský zdenek.svejkovsky@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Zita Šauerová zita.sauerova@ujep.cz zita.sauerova@gmail.com 47528 5121 721513474FU - 232sekretariát děkana
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Markéta Vlčková Marketa.Vlckova@ujep.cz erasmus.fud@ujep.cz   +420 475 285 225FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
MgA. Dana Zikmundová dana.zikmundova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Ing. Markéta Chalupová MSc. marketa.chalupova@ujep.cz 47528 5224 FU - 325
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Mgr. Monika Matoušková monika.matouskova@ujep.cz 47528 5130 702202300FU - 324
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Veronika Sládková veronika.sladkova@ujep.cz 47528 5129 702202300FU - 324
FUD - Fakulta umění a designu
Edice FUD
Klára Mrkusová klara.mrkusova@ujep.cz 47528 5187 720 695 790FU - 248redakce edičního oddělení FUD
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar tajemníka FUD
Mgr. Miroslav Matoušek miroslav.matousek@ujep.cz 47528 5123 +420603878946FU - 233FUD
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro studium FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová michaela.thelenova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj FUD
MgA. Marcel Mochal marcel.mochal@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D. zdena.koleckova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. jaroslav.polanecky@ujep.cz 47528 5116 FU - 227
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra užitého umění
MgA. Mgr. Jan Krtička Ph.D. jan.krticka@ujep.cz yankrticka@gmail.com   FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
MgA. Hana Coufalová Hana.Coufalova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
MgA. Jan Löbl jan.c.lobl@seznam.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil jaroslav.prasil@ujep.cz 47528 5117 FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
MgA. Ľubica Bakičová lubica.bakicova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
BcA. Štěpán Smetana stepan.smetana@ujep.cz   607273365
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Přírodní materiály
doc. MgA. Robert Vlasák robert.vlasak@ujep.cz 47528 5117 FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra Designu
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
prof. akad. arch. Jan Fišer jan.fiser@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
MgA. Štěpán Rous Ph.D. stepan.rous@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
Petr Lada petr.lada@ujep.cz petr.lada@email.cz   603152859DU - Odborný pracovník v oborech uměleckých (245991)
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
MgA. Jana Linhartová Jana.Linhartova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
MgA. Antonín Tomášek antonin.tomasek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Produktový design
MgA. Jan Čapek jc@jancapek.net  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D. katerina.dytrtova@ujep.cz 47528 5134 FU - 131
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Vendula Fremlová Ph.D. vendula.fremlova@ujep.cz 47528 5125 FU - 322
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
PhDr. Ludvík Hlaváček ludvik.hlavacek@ujep.cz 47528 5138 FU - 131
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Gabriela Kadlecová gabriela.kadlecova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Martin Kolář Ph.D. martin.kolar@ujep.cz 47528 5165 FU - 25
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D. michal.kolecek@ujep.cz 47528 5186 FU - 209
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
MgA. Adéla Machová Ph.D. adela.machova@ujep.cz 47528 5124 +420601385504FU - 230odborná asistentka KDTU
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Eva Mráziková Ph.D. Eva.Mrazikova@ujep.cz 47528 5124 FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D. tomas.pavlicek@ujep.cz 47528 5125 FU - 322
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Šárka Stehlíková sarka.stehlikova@ujep.cz 47528 5114 FU - 323
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Lenka Stolárová lenka.stolarova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D. lenka.sykorova@ujep.cz lenka.sykor@email.cz 47528 5124 731574777FU - 322
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
János György Szoboszlai PhD., M.A. janos.szoboszlai@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Adam Štěch adam.stech@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
PhDr. Marek Urban Ph.D.  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Anna Vartecká Ph.D. anna.vartecka@ujep.cz 47528 5139 FU - 328
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Pavel Frič pavel.fric@ujep.cz 47528 5325 605 97 34 98FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Přemysl Zajíček DiS. premysl.zajicek@gmail.com  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jan Hora jan.hora@ujep.cz 47528 5327 FU - 318, 330
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Odborný asistent
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. karel.misek@ujep.cz 47528 5326 475285327FU - 319
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
MgA. Barbora Müllerová barbora.mullerova@ujep.cz baruna.mullerova@gmail.com   +420 737 028 121asistentka ateliéru GD2
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
doc. ak. mal. Michal Slejška michal.slejska@ujep.cz 47528 5325 FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
MgA. Michaela Labudová michaela.labudova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Středisko digitáního tisku
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Vedoucí pracovník
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Fotografie
Lukáš Jasanský  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Fotografie
MgA. Silvie Milková Ph.D. silvie.milkova@ujep.cz silvie.milkova@gmail.com 47528 5118 FU - 419
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jiří Dvořák jiridvorak@outlook.com   FU - 
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
Dagmar Holingerová dagmar.holingerova@ujep.cz 47528 5141 FU - 422
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Václav Kopecký Ph.D. Vaclav.Kopecky@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jáchym Myslivec  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Štěpánka Piskáčková  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jiří Thýn Jiri.Thyn@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Atelier Photography
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra všeobecné průpravy
doc. ak. mal. Vladimír Švec vladimir.svec@ujep.cz 47528 5226 FU - 424
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Ilja Bílek ilja.bilek@ujep.cz 47528 5126 FU - 136
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
Mgr. Barbora Eisnerová barbora.eisnerova@ujep.cz 47528 5156 FU - 423
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš svatopluk.klimes@ujep.cz 47528 5161 FU - 425
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. MgA. Martin Kuriš Ph.D. martin.kuris@ujep.cz 47528 5226 ST - 424
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD. marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz marketa.varadiova@seznam.cz 47528 5226 606 472 097FU - 424
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
MgA. Lada Semecká lada.semecka@ujep.cz ladasemecka@yahoo.com   FU - 013Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
MgA. Martin Verner martin.verner@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Grafická dílna
prof. Miloš Michálek milos.michalek@ujep.cz 47528 5155 FU - 033
FUD - Fakulta umění a designu
Grafická dílna
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D. Martin.Raudensky@ujep.cz martin_raudensky@yahoo.com 47528 5155 grafická dílnaFU - 033docent
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz 47528 5165 FU - 25
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
Roman Šimek roman.simek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D. miroslav.hasek@ujep.cz   FU - 522
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Radek Jandera radek.jandera@ujep.cz 47528 5154 FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Zdeněk Svejkovský zdenek.svejkovsky@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D. pavel.kopriva@ujep.cz 47528 5328 604402853FU - 519Vedoucí ateliéru interaktivní média
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D. jan.prosek@ujep.cz 47528 5328 FU - 519
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Performance
doc. Jiří Kovanda jiri.kovanda@ujep.cz 47528 5323 FU - 307
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Performance
MgA. Ivana Zochová  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Time-based Media
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík daniel.hanzlik@ujep.cz 47528 5160 FU - 520
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Václava Kormaníková 47528 5511 NO - 217
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Anna Mouchová  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Vlasta Schmidtová  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Adéla Bierbaumer Adela.Bierbaumer@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Zuzana Doleželová zuzana.dolezelova@ujep.cz   M1 - kancelářDům umění Ústí nad Labem
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Lenka Nogolová  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Kateřina Palešníková katerina.palesnikova@ujep.cz duul@ujep.cz   774166974produkční Domu umění UL
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Andrea Vaňourková andrea.vanourkova@ujep.cz  
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar děkana FUD
e-mail: pavel.mrkus@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar děkana FUD
e-mail: pavel.mrkus@ujep.cz
Telefon: 47528 5122
Místnost: FU-230
Jaroslava Červená
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Magdalena Gabčová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
MgA. Kristýna Hájková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: Kristyna.Hajkova@ujep.cz
Další e-mail: tyna.hajkova@gmail.com
Telefon: 47528 5131
Další telefon: 777 319 926
Místnost: FU-230
Poznámka: sekretariát děkana FUD
Růžena Kolompárová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
MgA. Adéla Machová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: adela.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 5124
Další telefon: +420601385504
Místnost: FU-230
Poznámka: projektový management FUD
Eva Mašlárová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Mgr. Eva Mráziková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: Eva.Mrazikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5124
Místnost: FU-230
Jaroslav Novák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: jaroslav.novak@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Štěpán Novák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: stepan.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 5151
Další telefon: 724861213
Místnost: FU-327
Karin Pospíchalová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Žaneta Slámová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
MgA. Zdeněk Svejkovský
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: zdenek.svejkovsky@ujep.cz
Telefon:  
Zita Šauerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: zita.sauerova@ujep.cz
Další e-mail: zita.sauerova@gmail.com
Telefon: 47528 5121
Další telefon: 721513474
Místnost: FU-232
Poznámka: sekretariát děkana
Markéta Vlčková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: Marketa.Vlckova@ujep.cz
Další e-mail: erasmus.fud@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 475 285 225
Místnost: FU-230
MgA. Dana Zikmundová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: dana.zikmundova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Markéta Chalupová MSc.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: marketa.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 5224
Místnost: FU-325
Mgr. Monika Matoušková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: monika.matouskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5130
Další telefon: 702202300
Místnost: FU-324
Veronika Sládková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: veronika.sladkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5129
Další telefon: 702202300
Místnost: FU-324
Klára Mrkusová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Edice FUD
e-mail: klara.mrkusova@ujep.cz
Telefon: 47528 5187
Další telefon: 720 695 790
Místnost: FU-248
Poznámka: redakce edičního oddělení FUD
Mgr. Miroslav Matoušek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar tajemníka FUD
e-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 5123
Další telefon: +420603878946
Místnost: FU-233
Poznámka: FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro studium FUD
e-mail: michaela.thelenova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522
Poznámka: proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
MgA. Marcel Mochal
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj FUD
e-mail: marcel.mochal@ujep.cz
Telefon:  
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
e-mail: zdena.koleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
e-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz
Telefon: 47528 5116
Místnost: FU-227
MgA. Mgr. Jan Krtička Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra užitého umění
e-mail: jan.krticka@ujep.cz
Další e-mail: yankrticka@gmail.com
Telefon:  
Místnost: FU-128
MgA. Hana Coufalová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
e-mail: Hana.Coufalova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jan Löbl
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
e-mail: jan.c.lobl@seznam.cz
Telefon:  
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
e-mail: jaroslav.prasil@ujep.cz
Telefon: 47528 5117
Místnost: FU-128
MgA. Ľubica Bakičová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: lubica.bakicova@ujep.cz
Telefon:  
BcA. Štěpán Smetana
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: stepan.smetana@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 607273365
doc. MgA. Robert Vlasák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Přírodní materiály
e-mail: robert.vlasak@ujep.cz
Telefon: 47528 5117
Místnost: FU-128
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra Designu
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon:  
prof. akad. arch. Jan Fišer
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: jan.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235
MgA. Štěpán Rous Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: stepan.rous@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235
Petr Lada
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
e-mail: petr.lada@ujep.cz
Další e-mail: petr.lada@email.cz
Telefon:  
Další telefon: 603152859
Místnost: DU-
Poznámka: Odborný pracovník v oborech uměleckých (245991)
MgA. Jana Linhartová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
e-mail: Jana.Linhartova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Antonín Tomášek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
e-mail: antonin.tomasek@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jan Čapek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Produktový design
e-mail: jc@jancapek.net
Telefon:  
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: katerina.dytrtova@ujep.cz
Telefon: 47528 5134
Místnost: FU-131
Mgr. Vendula Fremlová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: vendula.fremlova@ujep.cz
Telefon: 47528 5125
Místnost: FU-322
PhDr. Ludvík Hlaváček
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: ludvik.hlavacek@ujep.cz
Telefon: 47528 5138
Místnost: FU-131
Mgr. Gabriela Kadlecová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: gabriela.kadlecova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Martin Kolář Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: martin.kolar@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Místnost: FU-25
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: michal.kolecek@ujep.cz
Telefon: 47528 5186
Místnost: FU-209
MgA. Adéla Machová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: adela.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 5124
Další telefon: +420601385504
Místnost: FU-230
Poznámka: odborná asistentka KDTU
Mgr. Eva Mráziková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: Eva.Mrazikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5124
Místnost: FU-230
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: tomas.pavlicek@ujep.cz
Telefon: 47528 5125
Místnost: FU-322
Šárka Stehlíková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: sarka.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5114
Místnost: FU-323
Mgr. Lenka Stolárová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: lenka.stolarova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: lenka.sykorova@ujep.cz
Další e-mail: lenka.sykor@email.cz
Telefon: 47528 5124
Další telefon: 731574777
Místnost: FU-322
János György Szoboszlai PhD., M.A.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: janos.szoboszlai@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Adam Štěch
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: adam.stech@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Marek Urban Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
Telefon:  
Mgr. Anna Vartecká Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: anna.vartecka@ujep.cz
Telefon: 47528 5139
Místnost: FU-328
MgA. Pavel Frič
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: pavel.fric@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Další telefon: 605 97 34 98
Místnost: FU-332
MgA. Přemysl Zajíček DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: premysl.zajicek@gmail.com
Telefon:  
MgA. Jan Hora
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jan.hora@ujep.cz
Telefon: 47528 5327
Místnost: FU-318, 330
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: karel.misek@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Další telefon: 475285327
Místnost: FU-319
MgA. Barbora Müllerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: barbora.mullerova@ujep.cz
Další e-mail: baruna.mullerova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: +420 737 028 121
Poznámka: asistentka ateliéru GD2
doc. ak. mal. Michal Slejška
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: michal.slejska@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Místnost: FU-332
MgA. Michaela Labudová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: michaela.labudova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Středisko digitáního tisku
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Vedoucí pracovník
Lukáš Jasanský
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Fotografie
Telefon:  
MgA. Silvie Milková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Fotografie
e-mail: silvie.milkova@ujep.cz
Další e-mail: silvie.milkova@gmail.com
Telefon: 47528 5118
Místnost: FU-419
MgA. Jiří Dvořák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: jiridvorak@outlook.com
Telefon:  
Místnost: FU-
Dagmar Holingerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: dagmar.holingerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5141
Místnost: FU-422
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: Vaclav.Kopecky@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jáchym Myslivec
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
Telefon:  
MgA. Štěpánka Piskáčková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
Telefon:  
MgA. Jiří Thýn
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: Jiri.Thyn@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Atelier Photography
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
Místnost: FU-523
doc. ak. mal. Vladimír Švec
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra všeobecné průpravy
e-mail: vladimir.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
Místnost: FU-424
doc. ak. mal. Ilja Bílek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: ilja.bilek@ujep.cz
Telefon: 47528 5126
Místnost: FU-136
Mgr. Barbora Eisnerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: barbora.eisnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5156
Místnost: FU-423
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: svatopluk.klimes@ujep.cz
Telefon: 47528 5161
Místnost: FU-425
doc. MgA. Martin Kuriš Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: martin.kuris@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
Místnost: ST-424
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz
Další e-mail: marketa.varadiova@seznam.cz
Telefon: 47528 5226
Další telefon: 606 472 097
Místnost: FU-424
MgA. Lada Semecká
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: lada.semecka@ujep.cz
Další e-mail: ladasemecka@yahoo.com
Telefon:  
Místnost: FU-013
Poznámka: Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
MgA. Martin Verner
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: martin.verner@ujep.cz
Telefon:  
prof. Miloš Michálek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Grafická dílna
e-mail: milos.michalek@ujep.cz
Telefon: 47528 5155
Místnost: FU-033
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Grafická dílna
e-mail: Martin.Raudensky@ujep.cz
Další e-mail: martin_raudensky@yahoo.com
Telefon: 47528 5155
Další telefon: grafická dílna
Místnost: FU-033
Poznámka: docent
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Místnost: FU-25
Roman Šimek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: roman.simek@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: miroslav.hasek@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: FU-522
MgA. Radek Jandera
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: radek.jandera@ujep.cz
Telefon: 47528 5154
Místnost: FU-523
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
Místnost: FU-523
MgA. Zdeněk Svejkovský
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: zdenek.svejkovsky@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: pavel.kopriva@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
Další telefon: 604402853
Místnost: FU-519
Poznámka: Vedoucí ateliéru interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: jan.prosek@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
Místnost: FU-519
doc. Jiří Kovanda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Performance
e-mail: jiri.kovanda@ujep.cz
Telefon: 47528 5323
Místnost: FU-307
MgA. Ivana Zochová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Performance
Telefon:  
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Time-based Media
e-mail: daniel.hanzlik@ujep.cz
Telefon: 47528 5160
Místnost: FU-520
Václava Kormaníková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon: 47528 5511
Místnost: NO-217
Anna Mouchová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon:  
Vlasta Schmidtová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon:  
MgA. Adéla Bierbaumer
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: Adela.Bierbaumer@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Zuzana Doleželová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: zuzana.dolezelova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: M1-kancelář
Poznámka: Dům umění Ústí nad Labem
Lenka Nogolová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
Telefon:  
MgA. Kateřina Palešníková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: katerina.palesnikova@ujep.cz
Další e-mail: duul@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 774166974
Poznámka: produkční Domu umění UL
MgA. Andrea Vaňourková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: andrea.vanourkova@ujep.cz
Telefon: