Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Pavel Frič pavel.fric@ujep.cz 47528 5325 605 97 34 98FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Přemysl Zajíček DiS. premysl.zajicek@gmail.com  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jan Hora jan.hora@ujep.cz 47528 5327 FU - 318, 330
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Odborný asistent
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. karel.misek@ujep.cz 47528 5326 475285327FU - 319
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
MgA. Barbora Müllerová barbora.mullerova@ujep.cz baruna.mullerova@gmail.com   +420 737 028 121asistentka ateliéru GD2
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
doc. ak. mal. Michal Slejška michal.slejska@ujep.cz 47528 5325 FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
MgA. Michaela Labudová michaela.labudova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Středisko digitáního tisku
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Vedoucí pracovník
MgA. Pavel Frič
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: pavel.fric@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Další telefon: 605 97 34 98
Místnost: FU-332
MgA. Přemysl Zajíček DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: premysl.zajicek@gmail.com
Telefon:  
MgA. Jan Hora
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jan.hora@ujep.cz
Telefon: 47528 5327
Místnost: FU-318, 330
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: karel.misek@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Další telefon: 475285327
Místnost: FU-319
MgA. Barbora Müllerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: barbora.mullerova@ujep.cz
Další e-mail: baruna.mullerova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: +420 737 028 121
Poznámka: asistentka ateliéru GD2
doc. ak. mal. Michal Slejška
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: michal.slejska@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Místnost: FU-332
MgA. Michaela Labudová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: michaela.labudova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Středisko digitáního tisku
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Vedoucí pracovník