Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jan Hora jan.hora@ujep.cz 47528 5327 FU - 318, 330
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Odborný asistent
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. karel.misek@ujep.cz 47528 5326 475285327FU - 319
MgA. Jan Hora
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jan.hora@ujep.cz
Telefon: 47528 5327
Místnost: FU-318, 330
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: karel.misek@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Další telefon: 475285327
Místnost: FU-319