Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
Bc. Martin Bárta martin.barta@ujep.cz 47528 5526 KH - 209
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D. novotny@ujep.cz  
Bc. Martin Bárta
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
e-mail: martin.barta@ujep.cz
Telefon: 47528 5526
Místnost: KH-209
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
e-mail: novotny@ujep.cz
Telefon: