Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662 CPTO - 809
PřF - Přírodovědecká fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
Ing. Michaela Bobková michaela.bobkova@ujep.cz 47528 6656 CPTO - 805
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro vědu a výzkum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Místnost: CPTO-809
Ing. Michaela Bobková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.záležitosti
e-mail: michaela.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6656
Místnost: CPTO-805