Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz 47528 6797 +420 475 28 3617ZV - 5
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Oldřich Benada CSc. oldrich.benada@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Jana Bielawská  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Pavel Branny CSc. pavel.branny@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Hana Burdová Hana.Burdova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D. lukas.bystriansky@ujep.cz 47528 3613
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D. michaela.czernekova@ujep.cz 47528 6785 CPTO - 403
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Tereza Dvořáková tereza.sipova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Markéta Gloneková Ph.D. marketa.glonekova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc. milan.gryndler@ujep.cz 47528 3633 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc. jaromir.hajer@ujep.cz 47528 3614 ZV - 19
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Iva Hájková iva.hajkova@ujep.cz 47528 6783 475283616CPTO - 402
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Handrij Härtel Ph.D. handrij.hartel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Regina Herma Ph.D. regina.herma@ujep.cz hermaregina@gmail.com 47528 6789 CPTO - 405
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Ipser CSc. jan.ipser@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D. eva.jozifkova@ujep.cz 47528 3642 607682138ZV - 18
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695 ZV - 11
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz 47528 3630 ZV - 2.05
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 6781 475283646CPTO - 401
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Martinec CSc. martinec@ueb.cas.cz 77662 9209
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá zuzana.nejedla@ujep.cz 47528 6795 CPTO - 408
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Lenka Němcová CSc. lenka.nemcova@ujep.cz 47528 3618 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. David Poustka david.poustka@ujep.cz davidpoustka@seznam.cz 47528 6792 CPTO - 407
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz 47528 6790 CPTO - 406
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz 47528 6793 CPTO - 407
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Olga Šebestová Janoušková Ph.D. olga.janouskova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 6786 CPTO - 404
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Martin Vaněk  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Karina Vašinová Ph.D. karina.vasinova@ujep.cz 47528 3617 ZV - 5
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. stanislav.vinopal@ujep.cz 47528 6784 CPTO - 403
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Tomáš Vomastek Ph.D. tomas.vomastek@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Dominika Zofia Wróbel Dr. dominika.wrobel@ujep.cz 47528 6787 CPTO - 404
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Zuzana Žmudová zuzana.zmudova@ujep.cz 47528 6796 CPTO - 408
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon: 47528 6797
Další telefon: +420 475 28 3617
Místnost: ZV-5
RNDr. Oldřich Benada CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: oldrich.benada@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
Jana Bielawská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
RNDr. Pavel Branny CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavel.branny@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Hana Burdová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Hana.Burdova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lukas.bystriansky@ujep.cz
Telefon: 47528 3613
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.czernekova@ujep.cz
Telefon: 47528 6785
Místnost: CPTO-403
Tereza Dvořáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tereza.sipova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Markéta Gloneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marketa.glonekova@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Milan Gryndler CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.gryndler@ujep.cz
Telefon: 47528 3633
Místnost: ZV-4
doc. RNDr. Jaromír Hajer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jaromir.hajer@ujep.cz
Telefon: 47528 3614
Místnost: ZV-19
Bc. Iva Hájková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: iva.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6783
Další telefon: 475283616
Místnost: CPTO-402
Ing. Handrij Härtel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: handrij.hartel@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Regina Herma Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: regina.herma@ujep.cz
Další e-mail: hermaregina@gmail.com
Telefon: 47528 6789
Místnost: CPTO-405
RNDr. Jan Ipser CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.ipser@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3642
Další telefon: 607682138
Místnost: ZV-18
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Místnost: ZV-11
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon: 47528 3630
Místnost: ZV-2.05
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6781
Další telefon: 475283646
Místnost: CPTO-401
RNDr. Jan Martinec CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: martinec@ueb.cas.cz
Telefon: 77662 9209
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: zuzana.nejedla@ujep.cz
Telefon: 47528 6795
Místnost: CPTO-408
RNDr. Lenka Němcová CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lenka.nemcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
Místnost: ZV-4
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: david.poustka@ujep.cz
Další e-mail: davidpoustka@seznam.cz
Telefon: 47528 6792
Místnost: CPTO-407
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6790
Místnost: CPTO-406
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Telefon: 47528 6793
Místnost: CPTO-407
Mgr. Olga Šebestová Janoušková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: olga.janouskova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 6786
Místnost: CPTO-404
Bc. Martin Vaněk
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Mgr. Karina Vašinová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karina.vasinova@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Místnost: ZV-5
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Telefon: 47528 6784
Místnost: CPTO-403
Ing. Tomáš Vomastek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: tomas.vomastek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon:  
Dominika Zofia Wróbel Dr.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Místnost: CPTO-404
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: zuzana.zmudova@ujep.cz
Telefon: 47528 6796
Místnost: CPTO-408