Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc. jiri.andel@ujep.cz 47528 6760 CPTO - 4.31
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. martin.balej@ujep.cz 47528 3169 MFC - 418
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc. ivan.bicik@ujep.cz 47528 6752 CPTO - 426
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Ing. Jiří Brychta jiri.brychta@ujep.cz 47528 6756 CPTO - 428
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D. alena.chvatalova@ujep.cz 47528 6759 CPTO - 430
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Martin Dolejš Ph.D. martin.dolejs@ujep.cz martin.dolejs@atlas.cz 47528 6769 728959504CPTO - 5.53
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Ivan Farský CSc. ivan.farsky@ujep.cz 47528 6779 475283153CPTO - 803
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Mgr. Kristýna Flašarová kristyna.flasarova@ujep.cz 47528 6756
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Vladan Hruška Ph.D. vladan.hruska@ujep.cz 47528 6762 CPTO - 4.32Odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Jana Jandáková jana.jandakova@ujep.cz 47528 6776 CPTO - 5.55sekretářka KGEO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D. silvie.kucerova@ujep.cz 47528 6770 CPTO - 5.54
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D. tomasmat@seznam.cz 47528 6757 CPTO - 4.29odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Meyer petr.meyer@ujep.cz 47528 6768 CPTO - 553
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Eva Nedorostová eva.nedorostova@ujep.cz Nedorostova.e@gmail.com   773646065CPTO - 5.56
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jan Píša jan.pisa@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. pavel.raska@ujep.cz 47528 6777 CPTO - 5.52
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Jiří Riezner Ph.D. jiri.riezner@ujep.cz 47528 6755 CPTO - 4.28
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D. kristyna.rybova@ujep.cz 47528 6763 CPTO - 432
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Zdeňka Smutná zdenka.smutna@ujep.cz smutna.zd@gmail.com   CPTO - 5.56
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Michaela Štěbetáková michaela.stebetakova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
MgA. Jiří Toman Ph.D. Jiri.Toman@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Petr Trahorsch Ph.D. petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771 CPTO - 5.54
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie PřF
Mgr. Martin Zubík martin.zubik@ujep.cz 47528 6418 FF - A 104
doc. RNDr. Jiří Anděl CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.andel@ujep.cz
Telefon: 47528 6760
Místnost: CPTO-4.31
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.balej@ujep.cz
Telefon: 47528 3169
Místnost: MFC-418
doc. RNDr. Ivan Bičík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.bicik@ujep.cz
Telefon: 47528 6752
Místnost: CPTO-426
Ing. Jiří Brychta
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.brychta@ujep.cz
Telefon: 47528 6756
Místnost: CPTO-428
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6759
Místnost: CPTO-430
Mgr. Martin Dolejš Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.dolejs@ujep.cz
Další e-mail: martin.dolejs@atlas.cz
Telefon: 47528 6769
Další telefon: 728959504
Místnost: CPTO-5.53
RNDr. Ivan Farský CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: ivan.farsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6779
Další telefon: 475283153
Místnost: CPTO-803
RNDr. Mgr. Kristýna Flašarová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.flasarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6756
Mgr. Vladan Hruška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: vladan.hruska@ujep.cz
Telefon: 47528 6762
Místnost: CPTO-4.32
Poznámka: Odborný asistent
Jana Jandáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jana.jandakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6776
Místnost: CPTO-5.55
Poznámka: sekretářka KGEO
RNDr. Silvie Rita Kučerová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6770
Místnost: CPTO-5.54
RNDr. Tomáš Matějček Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: tomasmat@seznam.cz
Telefon: 47528 6757
Místnost: CPTO-4.29
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Petr Meyer
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.meyer@ujep.cz
Telefon: 47528 6768
Místnost: CPTO-553
Mgr. Eva Nedorostová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: eva.nedorostova@ujep.cz
Další e-mail: Nedorostova.e@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 773646065
Místnost: CPTO-5.56
Mgr. Jan Píša
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jan.pisa@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: pavel.raska@ujep.cz
Telefon: 47528 6777
Místnost: CPTO-5.52
Mgr. Jiří Riezner Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: jiri.riezner@ujep.cz
Telefon: 47528 6755
Místnost: CPTO-4.28
Mgr. Kristýna Rybová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: kristyna.rybova@ujep.cz
Telefon: 47528 6763
Místnost: CPTO-432
Mgr. Zdeňka Smutná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: zdenka.smutna@ujep.cz
Další e-mail: smutna.zd@gmail.com
Telefon:  
Místnost: CPTO-5.56
Mgr. Michaela Štěbetáková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: michaela.stebetakova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jiří Toman Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: Jiri.Toman@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Petr Trahorsch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771
Místnost: CPTO-5.54
Mgr. Martin Zubík
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra geografie PřF
e-mail: martin.zubik@ujep.cz
Telefon: 47528 6418
Místnost: FF-A 104