Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Jitka Králová jitka.kralova@ujep.cz 47528 6673 CPTO - 228studijní referentka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 6671 CPTO - 210
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Renata Postlová renata.postlova@ujep.cz 47528 6672 CPTO - 211
PřF - Přírodovědecká fakulta
Studijní oddělení PřF
Bc. Kamila Šťastná kamila.stastna@ujep.cz 47528 3182 CN - 468
Jitka Králová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
Telefon: 47528 6673
Místnost: CPTO-228
Poznámka: studijní referentka
Kateřina Marešová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 6671
Místnost: CPTO-210
Renata Postlová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: renata.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 6672
Místnost: CPTO-211
Bc. Kamila Šťastná
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Studijní oddělení PřF
e-mail: kamila.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 3182
Místnost: CN-468