Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 FF - A 302Referentka odd. pro vědu a zahraniční vztahy
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409 FF - A 302
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A 302
Poznámka: Referentka odd. pro vědu a zahraniční vztahy
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
Místnost: FF-A 302