Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Výzkumné centrum
PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz 47528 4264 V1 - 35odborný asistent KE FZS
PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Výzkumné centrum
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon: 47528 4264
Místnost: V1-35
Poznámka: odborný asistent KE FZS